ATA单证册相关表格下载

编辑: 发布时间:2013-12-12 11:41:56 来源:

  1、申请表
2、货物总清单 <ATA申请文件(2013)(1)/ATA申请文件(2013)/货物清单-空白.xls>
3、消耗品清单 <ATA申请文件(2013)(1)/ATA申请文件(2013)/消耗品-空白.xls>
4、样本以及注意事项 <ATA申请文件(2013)(1)/ATA申请文件(2013)/样本及注意事项.rar>

 

ATA申请表-空白.doc
文件类型: .doc ATA申请表-空白 (54.00 KB)
货物清单-空白.xls
文件类型: .xls 货物清单-空白 (245.00 KB)
消耗品-空白.xls
文件类型: .xls 消耗品-空白 (113.00 KB)
样本及注意事项.rar
文件类型: .rar 样本及注意事项 (175.94 KB)

 

评论()】【加入收藏夹】【打印】【关闭
联系我们 - 版权声明 - 诚征合作